Vajinismus Görüşmeleri Anlaşması

Tedavide kullanılan hiçbir materyal, içerik, video, yazı tedaviyi alan kişilerce veya başkalarınca kopyalanamaz, paylaşılamaz başka tedaviler için kullanılamaz. Doktor bilgisi dışında yapılan her hareketten hasta kendi sorumludur.

1-Anlaşmanın Tarafları
Bu anlaşma Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk ve Online olarak Vajinismus Görüşmesi yapacağı danışanlar arasında yapılacaktır. İşbu anlaşmada taraflardan Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, Vajinismus ve Kadın Sağlığı açısından danışanlara bilgiler aktaracaktır. Bu anlaşmanın kalan kısmında Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, “Doktor” olarak, diğer kişiler ise “Danışan” olarak anılacaktır.

2- Tanımlar 
DANIŞAN: Vajinismus görüşmesi yapmak üzere muayenehanemizi arayan, mesajla ulaşan ve kişisel bilgilerini kendi arzusu ile Doktor ile paylaşan ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul- taahhüt etmiş, iş bu Anlaşmayı kabul ederek görüşmelerden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. Danışanın kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

DOKTOR: Online Vajinismus görüşmesi sırasında Danışan ile videolu olarak görüşecek, Kadın ve Erkek Danışana cinsel bilgiler verecek ve vajinal kasları yönetmek hakkında bilgiler verecek Operatör doktor ve Kadın Doğum uzmanı olan hekimimizdir.

3-Genel Hükümler 

İşbu anlaşma gereği Danışan, Online Vajinismus Görüşmesi hizmetinden yararlanmadan önce işbu anlaşmayı okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

Danışan bu anlaşmayı gönderdiğimiz mesaj aracılığı ile okuyup, Adını, Soyadını ve yaşını yazdıktan sonra Online Vajinismus Görüşmesini kendi rızam ile kabul ediyorum şeklinde mesajı cevaplamalıdır.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti Danışan ve Doktor arasındaki görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile Danışandan alınan bilgiler ve Danışan verilen bilgiler şeklinde gerçekleşecektir.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti zaman, mekân ve ekonomik olarak yüz yüze görüşme imkânı olmayanlar veya bilgi almak istemeyenler için bir fırsat sağlar.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti ile verilen bilgiler yüz yüze görüşmeler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze yapılan bir görüşme ve tedavinin yerini tutmaz. Bu görüşmeler tamamen danışmanlık kapsamında yer alacaktır ve birebir tedavi gibi değerlendirilemez ve düşünülemez.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti online olması sebebiyle herhangi bir İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti kişiseldir. Danışana verilen ücret bilgisi tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Online Vajinismus Görüşmesi hizmet alımı gerçekleştirilemez.

Verilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Doktor’un hizmeti sonlandırma hakkı vardır.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti almak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

Danışanlar Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti alanların bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak herhangi bir duyuru için Doktor’un bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Bu görüşmeler için herhangi bir kayıt, üyelik, hesap gerekmemektedir. Görüşmeler Online olarak video görüşmesi yapılabilen ücretsiz uygulamalar aracılığı ile yapılacaktır.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti süreleri genel olarak 30 dakika sürebilmektedir. Her ayrı görüşme ayrı şekilde ücretlendirmeye tabi olacaktır. Her görüşemenin ücreti görüşemeye başlamadan önce Doktor’un ilgili banka bilgilerine iletilmelidir.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti herhangi bir teknik aksaklık nedeniyle kesilirse kalan süre teknik aksaklık giderildiğinde tamamlanacaktır.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti alan Danışanlar bu sistemin telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

DANIŞAN’lar yasal bir durum söz konusu olmadığı müddetçe ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.

Danışan ve Doktor Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti kapsamındaki video ve ses kaydı yapamazlar ve bunları karşılıklı bilgileri ve izinleri dışında paylaşamazlar. Bu bilgileri sosyal medya ya da herhangi bir basın ortamında yayınlayamazlar.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar DANIŞAN’ın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.

Danışan ve Doktor yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Online Vajinismus Görüşmesi hizmetinde Doktor tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir. Randevu saatinde Danışan tarafından görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur.

Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Doktor’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

DANIŞAN, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden Doktor’un değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Başa dön tuşu
0 (312) 210 1626